Formål

Stiftelsen har som formål å underbygge og synliggjøre Trøndelag som viktig base for kapitalforvaltning, eierskapsutøvelse og hovedkontor både i privat og offentlig sektor. Virkemidler for å realisere formålet er å bestille rapporter, utredninger, analyser, studentoppgaver, avhandlinger eller andre målrettete, konkrete tiltak som kan styrke Trøndelag som viktig kapital-, beslutnings- og kompetansesenter.

Daglig leder

Daniel Håpnes

Epost: kontakt@trondelagsstiftelsen.no

Telefon: 917 83 917

Styret

Sophie Bodd Jenssen

Styreleder

Paul Hjelm-Hansen

Styremedlem

Toril A. Nagelhus Hernes

Styremedlem

Jakob Erikstad

Styremedlem

Runar Sivertsen

Styremedlem

Eirik Wold Sund

Styremedlem

Harald Ellefsen

Styremedlem

3T Produkter Holding AS

v/ Tor-Albert Thommesen

Bernhd. Brekke AS

v/ Trond Brekke

Esmar AS

v/ Rolf Eide

Koteng Holding AS

v/ Ivar Koteng

Gåsø Næringsutvikling AS

v/ Helge Gåsø

Heglund Holding AS

v/ Jan Gunnar Heglund

Jenssen & Co. AS

v/ Anton Jenssen

Motor-Trade Eiendom og Finans AS

v/ Frithjof Anderssen

Kvarv AS

v/ Gustav Witzøe og Gustav Magnar Witzøe

LIN AS

v/ Leif Inge Nordhammer

Meritorius AS

v/ Paul Hjelm-Hansen

R. Munkhaugen AS

v/ Roar Munkhaugen

Sofell AS

v/ Harald Ellefsen

Ursus Holding AS

v/ Jørgen Løe og Øyvind Christensen